Náš hodností systém je postavený na základě stupně bezpečností prověrky a prokázaných zkušeností

Stupně
prověrky
 
ALFA
 nejvyšší prověrka - přísně tajné operace/velení
- Commander
- Deputy
- Operative
BETA
 bežná prověrka - běžné operace, interní akce
- Recon
- Assailant
- Infantry
GAMA
 čerství rekruti, členové jiných týmu, externisti
- Extern
- Recruit 
Jednotlivé hodnosti
popis
nutná prověrka
  - Commander 
Velitelství divize 
ALFA 
  - Deputy
Zástupce velitele divize, velitel týmu
ALFA
  - Operative
Samostatně činná jednotka
ALFA
  - Recon
Samostatně činná průzkumná jednotka
ALFA/BETA
  - Assailant
Polní specialista
ALFA/BETA
  - Infantry
Pěchota
ALFA/BETA/GAMMA
  - Recruit
Člen v zácviku
GAMMA
  - Extern
Hostující pomocná síla
ALFA/BETA/GAMMA