Jednotlivé divize organizace
 sestupně dle pravomocí