Otselotovaya Khvatka Contra-inteligence division


Hlavní řídící jednotka celé společnosti. Je hlavním ekonomickým, technologickým a taktickým uskupením ve společnosti. 


Otselotovaya Khvatka/Clawing Ocelot. Operační působiště je jako u všech divizí celosvětové. Členové nemohou přerušit službu, pouze ji ukončit. Ukončení služby není možné za života operativce.


Divize složená z lidí speciálně trénovaných na boj proti veškerým nebezpečím a to v době nejtvrdších podmínek po velkých světových událostech.


Díky nejmodernějším technologiím, tréninku a odhodlaní jsou členové této divize nejelitněji trénovanými lidmi v tomto oboru. Jejich základním úkolem je "chránit co zbylo". 


Personální složení obou divizí je označeno jako přísně tajné a pouze členové s Alfa prověrkou znají jména zúčastněných.(divize byly volně inspirovány dílem Toma Clancyho a Hideo Kojimy )

Koordinátorem divize a hladním velitelem operačních týmů je 

1. Alfa Comm Jiří Yurij Balaž